Uvjeti Kupovine

Uvjeti kupovine

Opšti uvjeti poslovanja primjenjuju se na prodaju proizvoda objavljenih na internet stranici www.imperiaclothing.ba kojim se sklapa ugovor o kupoprodaji na daljinu između IMPERIA D.O.O., Vogošćanskih odreda 92 - 94, 71320, Vogošća ID broj poreznog obveznika: 4202547180000 u ulozi prodavatelja (dalje u tekstu: Prodavatelj) i kupca (dalje u tekstu: Korisnik).

 

1. Opšte informacije o web stranici www.imperiaclothing.ba

Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web stranice www.imperiaclothing.ba (dalje: web stranice) u vlasništvu Prodavatelja upoznati se s Opštim uvjetima poslovanja web stranice. Ako imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu e-pošte info@imperiaclothing.ba

Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela sadržaja stranice Korisnik prihvata Opšte uvjete poslovanja web stranice, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu tako da štete autorima ili trećim osobama, te prihvataju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ako se Korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu Prodavatelja.

Prodavatelj omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju Korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sistema. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. Prodavatelj ne može garantovati da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. Prodavatelj ni na koji način nije odgovoran za štetu koju Korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.

Prodavatelj zadržava pravo da onemogući pristup web stranici korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. Prodavatelj zadržava pravo odbiti pristup web stranici bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obavezuje da će web stranicu koristiti tako da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opšte uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kog dijela njenog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opšte uvjete poslovanja. Prodavatelj savjetuje periodično provjeravanje Opštih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njen dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

Dužnost je i obaveza Korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te opštim moralnim i etičkim načelima. Prodavatelj ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osiguralo poštovanje Opštih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa. Izmjene Opštih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranici www.imperiaclothing.ba

 

2. Osnovne informacije o kupoprodaji

Sklapanje ugovora putem web stranice predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.  

Ovi Opšti uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su internet i web platforme.

Ugovor je sklopljen kada Korisnik izvrši narudžbu, te prihvati ove Uvjete koje u cijelosti prihvata obavljenom narudžbom. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.

Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ako kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj zadržava pravo da traži nadoknadu troškova transporta pošiljke.

Sastavni dio Opštih uvjeta poslovanja su i Opšti uvjeti zaštite osobnih podataka.

Sadržaj web stranice www.imperiaclothing.ba je dostupan na bosanskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je bosanski jezik.

 

3. Osnovna obilježja proizvoda

Kupac se upoznaje s osnovnim obilježjima proizvoda na web stranici.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.

Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om.

Cijene su maloprodajne, izražene u eurima i u njima je sadržan pripadajući PDV. Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu je visoko kontroliran ali zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Neovisno od prethodne tačke ovih Opštih uvjeta, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za tačnost/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na web stranici.

Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne garantuje da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda kao ni za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na web stranici, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovno i detaljno provjeravaju.

 

4. Postupak sklapanja ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Korisnika

Kupovina se obavlja na web stranici www.imperiaclothing.ba ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opšte uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obavezom plaćanja. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u sedmici. Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju pošiljke.

Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. 

Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Nakon što kupac  izvrši narudžbu plaćanjem, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati potvrdu narudžbe s brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.

Ako kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti Prodavatelja o istom na adresu e-pošte info@imperiaclothing.ba

Ako kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte info@imperiaclothing.ba

U slučaju da Prodavatelj iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik Prodavatelja u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati Prodavatelja na adresu e-pošte info@imperiaclothing.ba ili na oficijelni Instagram profil imperia.clothing putem privatne poruke.